De Hoge Raad oordeelde op 22 juni jl. dat bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer het reïntegratieplan alleen noodzakelijk is in gevallen waarin de ziekte verband houdt met de beëindiging, en niet bij een onherstelbaar verstoorde relatie of bij bedrijfsbeëindiging.

Download artikel als PDF

Advertentie