Een beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid die blijkt uit het handelsregister sluit niet uit dat de wederpartij wordt beschermd tegenvertegenwoordigingsonbevoegdheid. Op basis van het toedoenbeginsel kunnen verscheidene omstandigheden tot deze bescherming leiden. Een recent arrest van de Hoge Raad bevestigt dit.

Download artikel als PDF

Advertentie