Op vrijdag 23 maart jl. heeft Lex (prof. mr. drs. F.C.M.A.) Michiels zijn inaugurele rede gehouden als hoogleraar bestuursrecht, in het bijzonder omgevingsrecht aan de Universiteit Utrecht. Hij besprak de vraag of het milieubelang en het belang van een goede ruimtelijke ordening gescheiden moeten blijven of dat deze zo dicht bij elkaar liggen, misschien zelfs overlappen, dat meer integratie of coördinatie wenselijk is.

Download artikel als PDF

Advertentie