Diverse rechtbanken bogen zich reeds over de vraag wanneer er sprake is van voorwaardelijk opzet (poging tot doodslag) als mannen die weten van hun HIVbesmetting onveilige seks hebben. (Advocatenblad 2001-7, p. 251-253; 2001-11, p. 416v.) Behalve
de rechtbank voegt zich nu ook het Hof Leeuwarden in die rij. In deze bijdrage de tot nu toe niet gepubliceerde uitspraken. Nu alleen de Hoge Raad nog: wanneer is een kans aanmerkelijk en mogen normatieve argumenten het antwoord mede bepalen?

Download artikel als PDF

Advertentie