De rechtspraak inzake de kostenvergoedingen van art. 591a Sv is te divers, vooral bij toevoegingszaken en zaken die eindigen zonder sancties maar waarin een vermoeden van schuld blijft bestaan. Ter bevordering van de rechtsgelijkheid moet een werkgroep van advocaten en rechters een aanbeveling opstellen.

Download artikel als PDF

Advertentie