In talloze brieven en rapporten bestrijdt Paul Ruijs al jarenlang de arrogantie en belangenverstrengeling die hij ziet bij gezaghebbende personen als advocaten, notarissen en rechters. Hij concludeert in zijn onlangs verschenen boek dat de verliezende partijen van het begin af aan geen schijn van kans hadden. In plaats van gedegen feitenonderzoek en weloverwogen juridische beslissingen neemt hij steeds dezelfde nestgeur waar bij tegenpartij, advocaat en rechter.

Download artikel als PDF

Advertentie