De Hoge Raad wees het laatste half jaar een reeks arresten over de aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhouders van failliete vennootschappen. Terwijl eerder al werd betoogd dat de aansprakelijk heid van bestuurders daarmee is opgerekt, lijkt met het arrest van 2 december 2001 (HR 2 de cember 2001, RvdW 2002, 6/JAR 2002, 38) ook die van aandeel houders uitgebreid.

Download artikel als PDF

Advertentie