In enkele recente arresten preciseert de Hoge Raad de mogelijke acties van de koper. Kan de koper zomaar kiezen tussen nakoming van de overeenkomst of schadevergoeding? Wanneer kan de koper de overeenkomst ontbinden en onder welke omstandigheden heeft hij recht op schadevergoeding?

Download artikel als PDF

Advertentie