De advocaat is niet de beste rechtsbijstandverlener voor de burger die een klacht indient bij de Nationale ombudsman. De burger die zijn klacht gegrond wil zien, boekt door inschakeling van een advocaat maar iets meer succes dan wanneer hij zich niet juridisch laat bijstaan.

Download artikel als PDF

Advertentie