In de strijd tegen terrorisme komt minister Donner van Justitie met een wetsvoorstel dat regelt dat ‘ambtsberichten’ van inlichtingen- en veiligheidsdiensten kunnen worden gebruikt voor het bewijs in een strafzaak De rechtercommissaris krijgt een centrale rol, maar moet zich in belangrijke mate houden aan het oordeel van de getuige, die bepaalt of het proces-verbaal de staatsveiligheid niet schaadt. ‘Het ambtsbericht kan, bij gebrek aan een grondige toets, bij de bewijsbeslissing zeker niet doorslaggevend zijn.’

Download artikel als PDF

Advertentie