Van het Amsterdams verrekenbeding (AVB) werd eerder naar aanleiding van het Arrest Slot/Ceelen opgemerkt dat het in de arresten van de Hoge Raad zijn langste tijd had gehad Advocaten – blad 2001-9, p. 333-337)1. Maar een arrest van de Hoge Raad van 26 oktober 2001 (RvdW 2001, 165) maakt duidelijk dat het AVB nog lang niet verdwenen is. Ook nieuwe wetgeving zal dat niet veranderen.

Download artikel als PDF

Advertentie