Van Nieuw Rechtsvordering wordt vooral aandacht geschonken aan de herziening van de procedure in eerste aanleg. Het appèl is echter ook nogal gewijzigd, de hoven hebben hun rolreglementen gewijzigd en een fundamentele herbezinning is door de minister in het vooruitzicht gesteld. Vandaar deze beschouwing over de appèlprocedure in de dagvaardingsprocedure.

Download artikel als PDF

Advertentie