Wanneer hebben werkgever en werknemer zich jegens elkaar verbonden? Onlangs besliste de Hoge Raad dat de contractuele uitgangspunten niet zomaar opzij gezet kunnen worden en dat de rechtszekerheid zich verzet tegen een geruisloze vervanging van een inleenverhouding door een arbeidsovereenkomst.

Download artikel als PDF

Advertentie