In hun artikel dat tot het fraaie omslag leidde van Advocatenblad 2003-3 (7 februari jl.), bespreken Horeman en Veling twee arresten van de Hoge Raad van 29 november 2002 (RvdW 2002, 190 en 191), onder de titel ‘Een college met gezag’. Eind 2002 werkte Arno Akkermans zijn oratie (van 5 oktober 2001 bij de aanvaarding van het hoogleraarsambt aan de Vrije Universiteit) uit tot een boekwerk onder bovenstaande titel.

Download artikel als PDF

Advertentie