Op 7 mei 2003 is bij de Tweede Kamer ingediend wetsvoorstel 28 867 tot wijziging van titel 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Het is het derde – en laatste – deel van het drieluik ‘Nieuw huwelijksvermogensrecht’, waarmee de vermogensrechtelijke verhouding tussen echtgenoten wordt aangepast. Het eerste deel betrof een nadere regeling van de rechten en plichten van echtgenoten, het tweede deel had betrekking op de invoering van een wettelijke regeling inzake verrekenbedingen.

Download artikel als PDF

Advertentie