De situaties waarin ouderlijk gezag kan worden uitgeoefend zijn talrijk en divers. Zelfs zozeer, dat er sprake is van een onoverzichtelijk en ingewikkeld geheel. In de literatuur duiken termen op als doolhof en complexiteit. In dit artikel geeft de auteur een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de afgelopen twee decennia.

Download artikel als PDF

Advertentie