Hoe zou de nieuwe Vreemdelingenwet1in de praktijk uitpakken, welke rol zou de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State spelen en hoe het overgangsrecht uitwerken? Dit waren de belang rijkste vragen die in het eerste jaar van de nieuwe wet werden gesteld. Hier volgen de eerste antwoorden.

Download artikel als PDF

Advertentie