De beroepsethiek van de moderne advocaat dreigt op te lossen in een verschraald nutsdenken, mede omdat advocaten morele dilemma’s aan het zicht onttrekken. Omdat de balie in de democratische rechtsstaat een publieke taak heeft, moeten in elk geval de argumenten die worden gebruikt ter rechtvaardiging van het professionele handelen, worden verbeterd. Tussen maximalistische eisen en minimalistische praktijken ontwaart Marc Loth een realistische tussenpositie. Zijn bijdrage kan ook worden gezien als inleiding op de nieuwe rubriek ‘Het ethisch peil van…’, hierna, waarin de komende maanden het morele gehalte van individuele advocaten wordt gemeten.

Download artikel als PDF

Advertentie