Het kader voor de herziening van het Wetboek van Strafvordering die de minister van Justitie nastreeft, vindt zijn oorsprong in het onderzoeksproject Strafvordering 2001. De onderzoekers geven in hun rapporten een geheel nieuwe betekenis aan de eis dat strafvordering slechts plaatsvindt op de wijze die bij de wet is voorzien. Voor de wet à la Donner moet alleen al daarom met grote vrezen worden gevreesd, aldus Petra van Kampen.

Download artikel als PDF

Advertentie