Advocaten moeten werken aan kwaliteit. Ze moeten zich ook meer richten op de wensen van de cliënt. Dat ze nog veel kunnen leren, bijvoorbeeld van huisartsen, bleek wel tij dens een congres dat de Raad voor Rechtsbijstand ’s-Hertogenbosch organiseerde. Daar werd ook het nieuwe kwaliteitskeurmerk ‘In orde’ gepresenteerd.

Download artikel als PDF

Advertentie