Menig advocaat zal met enige jaloezie kijken naar de middelen waarmee Amerikaanse advocaten bewijs kunnen vergaren dat in het bezit is van de tegenpartij. Vooral voor degene die optreedt als eisende partij en niet beschikt over veel bewijs, is deze discovery buitengewoon nuttig. Wat echter weinigen weten, is dat het Amerikaanse recht ook de mogelijkheid biedt om een discovery-procedure in de Verenigde Staten te beginnen met het oog op het vergaren van stukken en getuigenverklaringen ten behoeve van een Amerikaanse procedure. Tom Claassens toont de interessante mogelijkheden. ‘Het gebruik van discovery-materiaal kan de proceskansen in een zaak doorslaggevend beïnvloeden.’

Download artikel als PDF

Advertentie