Het College van Afgevaardigden stelde in het najaar 2001 drie door de Algemene Raad ontworpen nieuwe verordeningen vast. De Aanpassingsverordening Euro, de verordening Mandaat Centrale Controle Verordeningen en de Aanpassingsverordening Vestigingsrichtlijn zullen alle drie verwerkt, eigenlijk geïmplementeerd worden in de bestaande verordeningen. De nieuwe verordeningen zullen dan ook niet of slechts gedurende één jaar in het Vademecum Advocatuur worden opgenomen.

Download artikel als PDF

Advertentie