In twee arresten1 van eind 2002 heeft de Hoge Raad uiteengezet onder welke voorwaarden bij onrechtmatige daad en wanprestatie de bewijslast bij het bewijs van causaal verband wordt omgekeerd. Simon Veling en Dennis Horeman schetsen de ontwikkeling van deze omkeringsregel, bespreken deze arresten, plaatsen enkele kanttekeningen en hopen dat er nu wat minder vaak naar de tactiek van ‘Niet geschoten is altijd mis zal worden gegrepen.

Download artikel als PDF

Advertentie