De invoering van een EG-richtlijn moet betalingsachterstand bij handelstransacties onaantrekkelijk maken voor schuldenaren in de lidstaten van de Europese Unie. Als gevolg hiervan is de Nederlandse wettelijke renteregeling uitgebreid met een speciale regeling voor geldvorderingen uit handelsovereenkomst. Wat houdt deze regeling in?

Download artikel als PDF

Advertentie