Een der triomfen van het moderne, abstracte juridische denken is de rechtspersoon, als volwaardig drager van rechten en plichten naast de natuurlijke persoon. Na een begrijpelijkerwijs wat onwennige en stijve start en eerste ontwikkeling – gedurende een paar honderd jaar tot , zeggen wij, de laatste wereldoorlog – heeft beslag gekregen wat ik wil noemen de emancipatie van de rechtspersoon.

Download artikel als PDF

Advertentie