Recent stelde het Europees Hof van Justitie vast dat EG-Lidstaten verplicht kunnen worden tot vergoeding van de schade veroorzaakt aan particulieren door schendingen van het EG-recht die toerekenbaar zijn aan nationale rechterlijke instanties die rechtspreken in laatste aanleg.

Download artikel als PDF

Advertentie