Een advocaat vindt beschamende erfeniskwesties op zijn weg. Het pregnantst zijn de ruzies als ze op het kerkhof of in het crematorium worden uitgevochten: dan wordt de heilige rust die de doden moet worden gegund nog wreder verstoord dan bij financiële geschillen. Een bescheiden bloemlezing uit de jurisprudentie terzake.

Download artikel als PDF

Advertentie