Het pensioenverweer wordt door sommigen beschouwd als achterhaald, maar bepaalde pensioenregelingen en ontwikkelingen in het pensioenrecht maken het noodzakelijk dat de echtscheiding kan worden opgeschort totdat er een goed nabestaandenpensioen voor de ex is geregeld. Op 5 maart jl. heeft de Hoge Raad, en op 16 juni jl. het Hof Den Haag in een andere zaak, zich gebogen over het pensioenverweer. Een verkenning van het verweer, en een analyse van beide arresten.

Download artikel als PDF

Advertentie