Naar aanleiding van de harmonisatie van de plaatselijke opleidingsverplichtingen is de algemene informatie over de Voortgezette Stagiaire Opleiding (VSO) en de informatie omtrent VSO-vrijstellingen in het Vademecum Wet- & Regelgeving als genoemd onder punt b. van opleiding en stagiaireaangelegenheden (2003, blz. 359 e.v.), herzien.

Download artikel als PDF

Advertentie