Er zijn boeven die nooit worden gepakt, maar de meesten lopen vroeg of laat tegen de lamp. In dat geval kunnen zij met verschillende personen temaken krijgen: met één of meer rechters, een rechter-commissaris, eengriffier, een officier van Justitie en natuurlijk een advocaat, al dan niet toegevoegd, zoals dat in het vakjargon heet. Al die mensen hebben hun sporen nagelaten in het Bargoens, in de taal van de dieven.

Download artikel als PDF

Advertentie