Germ Kemper schetst de morele uitgroei van een beginneling tot een advocaat ‘die wel eens voor de Raad van Toezicht was gepolst en die door jongere kantoor – genoten werd geraadpleegd als er ruzie dreigde over wat zij “een ethisch probleem” noemden.’

Download artikel als PDF

Advertentie