De onlangs ingevoerde vernieuwing van het burgerlijk procesrecht heeft ‘een fundamentele overdenking van de uitgangspunten en beginselen van het civiele procesrecht’ niet overbodig gemaakt. Met instemming van de minister van Justitie zijn drie hoogleraren aan deze taak begonnen.

Download artikel als PDF

Advertentie