In zijn vorige bijdrage over domiciliekeuze (Advocatenblad 2001-13, p. 506-507) kondigde Willem Heemskerk aan dat hij zou ingaan op de betekenis van het gekozen domicilie als adres waar de appèl- of cassatiedagvaarding kan worden uitgebracht.

Download artikel als PDF

Advertentie