Vorderingen uit verschillende oorzaken kunnen worden samengevoegd in één dagvaarding, bijvoorbeeld A vordert uit hoofde van twee verschillende overeenkomsten betaling van twee geldbedragen van B. Men spreekt dan van objectieve cumulatie van rechtsvorderingen.

Download artikel als PDF

Advertentie