De inwerkingtreding van de herziening burgerlijk procesrecht, per 1 januari jl., dwingt tot enkele veranderingen in de dagvaarding. De meeste nieuwe vereisten moeten op straffe van nietigheid in acht worden genomen. Op de volgende pagina’s een nieuwe model-dagvaarding, op deze pagina’s enkele opmerkingen over bijzondere situaties.

Download artikel als PDF

Advertentie