Op 1 mei 2003 is (eindelijk) het wetsvoorstel Aanpassing van enkele onderdelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten1 in verband met het nieuwe procesrecht, beter bekend als de Veegwet2 BPR, bij de Tweede Kamer ingediend.3 Het wetsvoorstel wijkt niet wezenlijk af van het ambtelijk concept, dat al medio vorig jaar is vastgesteld.4 Een schets van de belangrijkste anpassingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Download artikel als PDF

Advertentie