De affaire van de bolletjesslikkers heeft geleid tot een aantal in ijltempo totstandgekomen wetsvoorstellen. Een daarvan is het op 12 maart in de Tweede Kamer aangenomen voorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, dat het strafplafond van de politierechter van zes maanden gevangenisstraf verhoogt naar een jaar.

Download artikel als PDF

Advertentie