Wederpartij kwam met twee advocaten uit een top-tienkantoor en zijn cliënt, Vlerken geheten, had al ongerust gevraagd of X ook geen versterking kon gebruiken. Hij had het afgewimpeld. In Vademecum Personen had hij gezien dat het tweetal samen minder lang in de praktijk zat dan hijzelf. Maar nu het uur U aanbrak voelde hij zich steeds minder zeker van zijn (inbreuk)zaak.

Download artikel als PDF

Advertentie