Altijd lastig, een wederpartij die pleidooi vroeg. Je wist bij God niet waar ze mee zouden kunnen komen en de dagen voorafgaande aan de zitting kon je niet veel meer doen dan het doornemen van de processtukken en de argumenten nog eens anders verwoorden. X zat op een koud optrekkend betonnen bankje op het voorplein van het gerechtsgebouw en bekeek de stroom bezoekers. Hij probeerde te raden wie zijn tegenpleitster zou zijn.

Download artikel als PDF

Advertentie