Op 1 oktober 2000 is het Landelijk rolreglement rechtbanken (Stcrt. 2000, nr. 124, p. 19-22, zie ook de binnenkatern van Advocatenblad 2000-17) in werking getreden. Met ingang van 1 januari 2002 – de datum waarop de Wet van 6 december 2001 tot herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg, Stb. 580, in werking is getreden – is dit Landelijk rolreglement vervangen door een aangepaste versie, zoals deze ter vergadering van de civiele sector voorzitters van de rechtbanken van 5 oktober 2001 is vastgesteld.

Download artikel als PDF

Advertentie