Een stuurgroep van het Ministerie van Justitie wil de greep op de private recherche vergroten. Er zou een verbod moeten komen op verregaande onderzoeksmethoden die een inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van de onderzochte personen. Aan de andere kant zouden de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling tussen politie en particulieren moeten worden verruimd.

Download artikel als PDF

Advertentie