Hier is weer het jaarlijkse overzicht van de belangrijkste uitspraken uit de arbeidsrechtelijke jurisprudentie, dit jaar voor het eerst geschreven door Yvette van Gemerden. De redactie wil Muriel Middeldorp en Gerrard Boot, die deze kroniek de afgelopen jaren voortreffelijk verzorgden, hartelijk danken. De nummers tussen haakjes verwijzen naar het jurisprudentietijdschrift JAR 2003.

Download artikel als PDF

Advertentie