Dit is het tweede deel van de Kroniek insolventierecht; deel I verscheen in nr. 2003-14 van 25 juli jl. De kroniek bevat de in 2002 gepubliceerde jurisprudentie.2 In deze kroniek wordt de schuldsanering van natuurlijke personen buiten beschouwing gelaten,3 evenals invorderingszaken.

Download artikel als PDF

Advertentie