Deze kroniek bevat de jurisprudentiële ontwikkelingen op het terrein van alimentatie en huwelijksvermogensrecht, de terreinen waar familierechtadvocaten het meest mee te maken hebben. De periode beslaat januari 2000 – augustus 2001. Uitgangspunt is de jurisprudentie van de Hoge Raad. Aan het slot komen twee beslissingen inzake effectuering van de omgang ter sprake.

Download artikel als PDF

Advertentie