Over het kwekersrecht, onderdeel van het intellectuele eigendomsrecht, wordt weinig gepubliceerd, terwijl de kweekproducten één van de pijlers vormen van de Neder landse economie. Met het kweken, vermeerderen en verhandelen wordt jaarlijks een kleine anderhalf miljard euro omgezet. Een introductie en een gesprek.

Download artikel als PDF

Advertentie