Als een werknemer wordt geschorst of op non-actief gesteld moet de werkgever het loon dan doorbetalen? Uitlatingen van regeringszijde brachten verwarring maar de Hoge Raad verschafte duidelijkheid in maart jl. Een schorsing of op non-actiefstelling is een oorzaak voor het niet-verrichten van de bedongen werkzaamheden die voor risico van de werkgever komt, ongeacht of deze aan de werkgever of de werknemer te wijten valt. Stefan Sagel becommentarieert.

Download artikel als PDF

Advertentie