Het Hof van Justitie te Luxemburg heeft op 19 februari 2002 na een jarenlange procedure tussen Wouters Advocaten (gelieerd aan Arthur Andersen) en Price Waterhouse Belastingadviseurs BV enerzijds en de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten anderzijds arrest gewezen.

Download artikel als PDF

Advertentie