Met de wet Vereenvoudigde Afwikkeling van Faillissementen moest het eenvoudiger worden om faillissementen op te heffen en werkzaamheden en kosten te beperken. De wet trad 1 augustus jl. in werking; sindsdien zijn alle betrokkenen bij faillissementen er op achteruit gegaan.

Download artikel als PDF

Advertentie