Als een procespartij de rechter probeert om de tuin te leiden met valse stukken mag de rechter aangifte doen van de strafbare feiten die hem op deze manier ter kennis komen. Als een procespartij de rechter juiste informatie verschaft en zichzelf daarbij ongewild ‘aangeeft’, is het in strijd met het grondrecht op een eerlijk proces als de rechter dan aangifte doet. Dat blijkt uit het arrest dat de Hoge Raad op 31 oktober 2001 heeft gewezen.

Download artikel als PDF

Advertentie