Binnenkort zullen nationale mededingingsautoriteiten en nationale rechters het Europese mededingingsrecht in zijn geheel mogen toepassen. Het nieuwe systeem kan leiden tot inconsistente toepassingen, indien het nieuw op te richten Europese Mededingingsnetwerk niet naar behoren zal functioneren. De nieuwe regels kunnen verbodsacties of schadevergoedings vorde – ringen bij de civiele rechter aantrekkelijker maken voor private partijen. Wel zal in Nederland het ontheffingsmonopolie van de d-g NMa moeten worden afgeschaft.

Download artikel als PDF

Advertentie